2.BL.3 - Ullerslev, Bolig og erhvervsomr. Odensevej, Nyborgvej og Kertemindevej

2.BL.3

10651388

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Bolig og erhvervsomr. Odensevej, Nyborgvej og Kertemindevej

 • Plannummer

  2.BL.3

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Langs hovedlandevejen skal der være den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker.

 • Bebyggelsens omfang

  Matr. nr. 13i og 107b Ullerslev by, Ullerslev kan kun bebygges med facadebebyggelse mod Kertemindevej. Bagarealerne skal friholdes for yderligere udstykning og bebyggelse. De udpegede bevaringsværdige bygninger bevares.

 • Miljø

  Evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget