Kommuneplan 2021 - Tillæg nr. 9
Boligbebyggelse ved Hyrdegyden i Nyborg 

Endelig vedtaget i Nyborg Byråd 10. oktober 2023. 

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty