Nyborg

Nyborg er med sine ca. 17.700 indbyggere den naturlige hovedby i det østfynske område. En købstad og tidligere fæstningsby med en helstøbt historisk bykerne, der er præget af slottet og det intakte voldanlæg. Byens udvikling er ligeledes præget af tiden som færgeby, der har åbnet mulighed for en større byomdannelse efter nedlæggelse af færgetrafikken og åbningen af Storebæltsbroen.

I Nyborg by findes det store og varierede udbud af handel samt service- og kulturtilbud, der kendetegner en større dansk provinsby - herunder sygehus, svømmehal, gymnasium, golfbane, turistkontor, biograf, teater og museum. Det gode service- og kulturudbud i Nyborg by har stor betydning for at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye virksomheder og nye borgere og turister til kommunen.

Nyborgs styrke er den geografiske placering centralt i landet med nærhed til motorvej, jernbane og dybvandshavn. Det har betydet en stigende bosætning både på de bynære havnearealer og i nye boligområder. Denne positive udvikling skal videreføres gennem planlægning af nye attraktive boligområder, kvalitative løft af bykernen og forbedringer af erhvervs- og handelslivet i byen.

Med vedtagelsen af strategiplanen En samlet by har byrådet sat en ambitiøs retning for udvikling af den udvidede bymidte: Bykernen, området ved Nyborg Station og arealerne langs Storebæltsvej.

Nyborg Slot og by var i middelalderen og frem til 1560 kongens opholdssted (Danehoffet). Fortællingen om Nyborg Slot og by er enestående, og der arbejdes målrettet på at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste. Projektet "Nyborg Danmarks Riges Hjerte" har højeste prioritet og betragtes som en væsentlig faktor for udviklingen og profileringen af Nyborg.

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg kortlægger de store bevaringsværdier i særligt Nyborgs bykerne og opstiller anbefalinger til beskyttelse og udvikling af bykernens bygninger og kulturmiljøer.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række sider med kommuneplanens mål, retningslinjer og redegørelser for udviklingen i Nyborg inden for en række centrale temaer.