Lokal mobilitet

Lokal mobilitet er forbindelser i Nyborg Kommune.

Mobilitetsmulighederne er med til at skabe de attraktive bymiljøer og lokalmiljøer, Nyborg Kommune ønsker skal være en del af det gode hverdagsliv.

Den lokale mobilitet er hvordan vi kommer rundt i Nyborg Kommune i bil, på cykel eller som fodgænger. Hvordan vi opfatter mulighederne for en god lokal mobilitet er påvirket af indretningen og forbindelserne i byerne, men også mellem lokalområderne. Det er ikke mere biltrafikken, der er den vigtigste parameter, når der skal planlægges infrastruktur i byerne, men der bliver i høj grad tænkt bløde trafikanter ind.

Fremtiden præges af de valg der tages i planlægningen af nye bymiljøer og lokalmiljøer, men også i planlægningen af hvordan vi transporteres rundt i kommunen. Der er for Nyborg by vedtaget en strategisk udviklingsplan, som via forbindelser gør det mere attraktivt at færdes i bymidten som cyklist eller fodgænger.

Bybusserne er også en vigtig del af den lokale mobilitet, det er medtaget i temaet om kollektiv trafik under regional mobilitet.