Rammebestemmelser for Parkering

Rammebestemmelserne for parkering finder anvendelse på ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Generelle krav til p-pladser i Nyborg Kommune

Boligområder*  
Åben-lav 2 p-pl. pr. bolig på egen grund
Tæt-lav 1½ p-pl. pr. bolig
Etage 1½ p-pl. pr. bolig
Erhverv   
Dagligvarebutikker 1 p-pl. pr. 25 m2 bruttoetageareal
Udvalgsvarebutikker 1 p-pl. pr. 50 m2 bruttoetageareal
Kontor og administrative erhverv 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal
Klinikker og liberale erhverv 1 p-pl. pr. 25 m2  etageareal
Produktion og lager  1 p-pl. pr. 100 m2 erhvervsetageareal
Hoteller og vandrehjem 1 p-pl. pr. værelse
Teatre, biografer og lign. 1 p-pl. pr. 8 siddepladser
Restauranter og cafeer 1 p-pl. pr. 5 siddepladser
Haller, forsamlingshuse, foreningslokaler og lign. 1 p-pl. pr. 10 pers. bygningen er godkendt til
Institutioner  
Skoler 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal
Daginstitutioner 1 p-pl. pr. 15 m2 etageareal
Ungdoms- og videregående uddannelser 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal

*Parkeringskravet for boliger kan nedsættes efter en konkret vurdering i forbindelse med planlægning for ungdomsboliger, rehabiliteringsboliger og for små boliger på højest 40 m2 boligareal.

Hvis parkering ikke kan indpasses på egen ejendom kan den nødvendige parkering tillades etableret på nærliggende anden ejendom under betingelse af at anvendelsen til parkering tinglyses på den pågældende ejendom. Se også afsnittet om Parkeringsfonden herunder.

Parkeringsfonden i Nyborg Kommune

Hvis det ved nybyggeri eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse vil være vanskeligt eller umuligt at skaffe det nødvendige areal på egen grund til anlæg af det fornødne antal parkeringspladser, kan Nyborg Kommune efter ansøgning meddele fritagelse for anlæg af de manglende parkeringspladser på egen grund mod, at grundejeren i stedet indbetaler bidrag til parkeringsfonden. Se mere via linket i linkboksen.

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen indfører krav om forberedelse og etablering af ladestandere til biler ifm. nybyggeri. Der gælder et krav om at alle p-pladser skal forberedes til ladestandere ved nybyggeri til beboelse tilhørende mere end 10 p-pladser. Ved andre typer af nybyggeri hvortil der etableres mere end 10-pladser gælder, at der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere. Ladestanderne skal kunne anvendes til at lade elbiler og plugin-hybrider op. Forberedelse af etablering af ladestandere indebærer etablering af tomrør, så det er muligt at etablere ladestandere efterfølgende.

Generelle krav til handicappladser

Ved anlæg af parkeringspladser skal der etableres handicappladser efter nedenstående tabel. Tabellen stammer fra Statens Byggeforskningsinstituts tjekliste for parkeringspladser for personer med handicap. Bemærk at der både skal etableres handicappladser til almindelige biler og til kassebiler på alle parkeringsanlæg med mere end 9 pladser. Se mere via linket i linkboksen.

Parkeringsanlæggets størrelse Handicappladser til alm. biler 3,5 x 5,0 m Handicappladser til kassebiler 4,5 x 8,0 m
1-9   1
10-25 1 1
26-50 1 2
51-75 2 2
76-100 2 3
101-150 3 3
151-200 3 4
201-500 4 4
501-1000 4 5

 

Generelle krav til cykelparkeringspladser i Nyborg Kommune

Cykelparkering skal etableres som stativer.

God cykelparkering har den nødvendige kapacitet, er let at finde og kan nås uden omveje og forhindringer. Stativerne skal passe til mange forskellige slags cykler, og parkeringsanlægget skal være nemt at overskue.

Boligområder  
Række- og dobbelthuse, etageboliger, ungdomsboliger, kollegier og enkeltværelser 3 pl. pr. 100 m² etageareal
Erhverv   
Dagligvarebutikker  4 pl. pr. 100 m² etageareal
Udvalgsvarebutikker  2 pl. pr. 100 m² etageareal
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger  2 pl. pr. 100 m² etageareal
Restauranter, cafeer, biografer, teatre, o.l. 1 pl. pr. 5 siddepladser
Institutioner  
Skoler, uddannelsesinstitutioner o.l.  60 pl. pr. 100 elever
Andre institutioner  3 pl. pr. 100 m² etageareal