Fredninger

I Nyborg Kommune er der ca. 40 individuelle fredninger. Fredningsformålene spænder vidt, - fx landskabsfredninger, udsigtsfredninger, fredning af biologiske værdier, kulturminder, fortidsminder, stengærder, kirkefredninger, træer og alleer, ret til adgang og ophold, gamle driftsformer (stævningsskov) m.fl.

Nyborg Kommune skal som myndighed påse, at fredningsbestemmelser overholdes. Fredningsnævnet for Fyn kan meddele dispensation til projekter, som ikke er i strid med fredningens formål.

På kortet kan du zoome ind, og med linket kan du se fredningsteksten.

Statisk kort

Eksterne links

Fredningsbestemmelser