Ørbæk

Ørbæk ligger naturskønt i den sydlige del af Nyborg Kommune med Ørbæk å og ådal og Åsmosen, der trænger ind i byen som blå og grønne kiler. Byen har fortsat en stor dagligvarehandel, med udvidende dagligvarebutikker og senest et nyt apotek.

Ørbæk ligger 10 km syd for Nyborg og udgør, med sine ca. 1600 indbyggere, sammen med Ullerslev, kommunens to lokalcentre. Ørbæk var oprindeligt en landsby med status som trafikalt knudepunkt, hvor flere landeveje løber sammen. Byen udviklede sig til en lidt større stationsby på baggrund af jernbanen Nyborg-Ringe. I dag er byen en vigtig bosætnings-, service- og handelsby, og kan samtidig bryste sig af et rigt foreningsliv.

Ørbæks status som lokalcenter betyder, at der ønskes opretholdt en række kommunale- og private servicefaciliteter, som f.eks. daginstitutioner, skole, ældrecenter, idrætsfaciliteter, bibliotek, læge, tandlæge mv. Ørbæk skal være bindeled mellem landsbyerne og Nyborg og dermed sikre balancen mellem livet i byen og livet på landet.

Ørbæks styrke er især beliggenheden centralt i landet med kort afstand til motorvej og jernbane, i et naturskønt område med mange rekreative muligheder i umiddelbar nærhed. Ørbæk ådal udgør sammen med Åsmosen en grøn afgrænsning mod nordøst. Byen og dens omgivelser spiller også en stor rolle i Nyborg Kommunes kulturarvssatsning. Ørbæk er bl.a. omgivet af herregårdene Lykkesholm, Ravnholt og Ørbæklunde og tæt på Magelund Voldsted.

Inden for de seneste år er der gennemført en stor udvidelse af boligudbuddet i Ørbæk, bl.a. med et stort parcelhusbyggeri omkring Mejerivænget, tæt-lavt byggeri i Krohaven og ved det gamle rådhus m.m., hvilket har medvirket til den positive udvikling i befolkningstallet, der fra 2010 til 2020 er steget med 8%.