Rammebestemmelser for Tilgængelighed

Veje, stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen "Udearealer for alle".

I tilfælde hvor det ikke kan opfyldes 100 pct., skal der laves løsninger som tilgodeser så mange handicappede brugere som muligt.