Mobilitet

Mobilitet handler om muligheden for at bevæge sig fra A til B. Det er grundlaget for vores muligheder for at komme i skole, til uddannelse, på arbejde, til fritidsaktiviteter, købe ind og besøge venner og familie. Derudover er mobiliteten også vigtig for virksomhedernes mulighed for at få varer og tjenesteydelser ud til hinanden, men også ud til deres kunder.

Mobilitet udvisker grænserne mellem transportmidlerne og i stedet betragtes transportmidlerne som et samlet transporttilbud. Arbejde med mobilitet tager udgangspunkt i den enkeltes transportbehov.

Mobilitet handler om hvordan trafikale udfordringer kan løses på tværs af både geografi og transportformer.

I Nyborg Kommune ønsker vi, at skabe god mobilitet for virksomheder og borgere, så erhvervslivet og hverdagslivet understøttes. God mobilitet sikrer, at det er nemt og sikkert at bevæge sig til fods, på cykel, med kollektiv transport og i bil, samt at det er let at skifte mellem de forskellige transportformer.

I Nyborg Kommunes byer og landområder er mobilitetsudfordringer og behov forskellige, men ønsket er for hele kommunen, at mobilitetsmulighederne er med til at skabe de attraktive bymiljøer og lokalmiljøer.

Den generelle tendens er, at biltrafikken stiger og andelen af rejser med kollektiv transport og på cykel falder. Dette har en negativ påvirkning på trængslen og miljøet i vores byer og lokalområder. Nyborg Kommune arbejder derfor på at gøre det mere attraktivt at benytte mere bæredygtige transportformer ved en aktiv mobilitetsplanlægning.