Rammebestemmelser for mindre solceller og solfangere

Generelt gælder, at solceller og solfangere på bygninger skal etableres på bygningers tage og skal ligge plant med og følge tagfladens hældning. På flade tage må anlæg gives en hældning der sikrer en tilstrækkelig udnyttelsesgrad under hensyntagen til anlæggets visuelle fremtræden.

Anlæggene må ikke have reflekterende dele eller overflader, der kan medføre blændende reflekser i forhold til naboer og trafik.

Anlæggene må ikke opsættes på fredede bygninger eller bygninger med bevaringsværdi 1-4 eller inden for udpegede særligt sammenhængende bygningsmiljøer, bevaringsværdige kulturmiljøer og bevaringsværdige sammenhænge eller i umiddelbart tilstødende områder, hvor anlægget vil have en negativ visuel indvirkning på disse områder.

Vejledning om opsætning af solceller og solfangere kan ses via link i boksen Eksterne links.