Ferie og fritid

Ferie og fritid i kommuneplanen omfatter aktiviteter og anlæg, som især retter sig imod turister, gæster fra ind og udland og borgernes fritid, primært i forhold til den fysiske planlægning

Turisme og oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien og turismen forventes fremover at få stor betydning for jobskabelsen i kommunen i takt med at traditionelle arbejdspladser indenfor industri og landbrug reduceres.

Nyborg by er kommunens kulturcentrum, der bl.a. rummer Nyborg Slot, som er et særligt stykke dansk kultur med en helt unik historie. Byrådet betragter Nyborg Slot som det kulturelle fyrtårn for turisterhvervet. Historien om Nyborg som middelalderhovedstad og Nyborg Slot som Kongeborg genskabes i de kommende år gennem massive investeringer i det unikke kulturarvsområde omkring slottet og Torvet. Målet er hermed at gøre Nyborg til en værdig kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste.

Nyborg er kendt som et centralt beliggende hotel- og konferencested i stærk udvikling, hvilket ønskes styrket.

Nyborg har en attraktiv kystlinje med gode strande og fiskevande, der strækker sig fra Kongshøj i syd til Risinge i nord. De velbevarede og hyggelige landsbyer, slotte og herregårde, kirker og de mange oldtidsminder er ligeledes med til at skabe de rigtige rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen.

Mål for turisme og fritidsaktiviteter

Byrådet ønsker at markedsføre Nyborg Kommunebredt med udgangspunkt i den vedtagne destinationsmarkedsføringsstrategi NYBORG365, der indeholder et sæt at kærnefortællinger bestående af en primær fortælling: Nyborg-Danmarks mødested, og to sekundære fortællinger: Mød Historien og Mød Hinanden. Nyborg Slot profileres som et kulturelt fyrtårn, og udviklingen af det samlede kulturarvsprojekt "Nyborg Danmarks Riges Hjerte" har høj prioritet.

Outdoorturisme og tilgængeligheden til Nyborgs natur og langs Nyborgs kyst søges øget bl.a. gennem det tværkommunale shelterprojekt Blå Støttepunkter, gennem det Blå Kystaktivitetsråd og gennem tværkommunale projekter sammen med Destination Fyn, der skal styrke såvel kyst- som vandreturisme. Byrådet ønsker ligeledes cykelturismen styrket både gennem vedtagelsen af Nyborg Kommunes cykelstrategi ´op på jernhesten´, gennem det tværkommunale projekt Bike Island sammen med Destination Fyn og gennem Tour de France 2022, hvor Nyborg er målby. Der er stort fokus på events og eventturisme særligt på udviklingen af Nyborgs store events og med en strategisk udvikling af de mange mindre events.

Initiativer for at etablere turisme og udvikle turismen skal understøttes.

Det skal sikres, at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg, og at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turister og lokalbefolkning.

Der er udarbejdet og vedtaget en ny vækstpolitik , hvori der indgår indsatsområder indenfor turisme, erhverv, bosætning og grøn omstilling. Vækstpolitikken kan ses ved at klikke på link i linkboksen.

Nyborg Kommune rummer gode muligheder for at tilgodese fritidsaktiviteterne for kommunens egen befolkning. Det gælder i forhold til forskellige udendørsaktiviteter. Disse aktivitetsmuligheder skal styrkes.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række forskellige temaer under Ferie og Fritid. For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i den tilhørende redegørelse.

Som grundlag for kommuneplanens dispositioner er der udarbejdet en redegørelse om kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.