Regional mobilitet

Regional mobilitet handler om Nyborg Kommunes forbindelse til omverdenen.

Mobilitet og infrastruktur strækker sig på tværs af kommunegrænserne, og det er afgørende for væksten i Nyborg Kommune, at der er gode forbindelser ud over kommunegrænserne.

Som en del af den regionale mobilitet, fokuseres på den fælles fynske infrastrukturplan og den kollektive trafik. Disse temaer er vigtige for Nyborg Kommunes forbindelse til resten af Fyn, Danmark og verden.

Det handler om, hvordan vi præger fremtiden så vi alle får glæde af de muligheder, der er ikke kun i Nyborg Kommune, men også på resten af Fyn. Den retning der vælges for planlægning, teknologi, klima og adfærd af mobiliteten i Nyborg Kommune påvirker forbindelserne ud over kommunegrænserne.

Den fælles fynske infrastrukturplan er vedtaget af 10 fynske kommune med det formål at fremme vækst i arbejdspladser, øge bosætningen og bidrage til trivsel og udvikling i alle egne på Fyn og øerne. Strategien skal bidrage til at prioritere og fremme de mest relevante og nødvendige infrastrukturinvesteringer på Fyn.

Den kollektive trafik er et vigtigt bidrag i Nyborg Kommunes ønske om at ændre transportvalget til mere bæredygtige. Samtidig er den kollektive transport også en vigtig brik i forbindelserne både internt i kommunen, men også til omverdenen.