Tekniske anlæg

Temaet Tekniske anlæg indeholder mål og retningslinjer for planlægning for eksisterende og nye store tekniske anlæg: De store erhvervshavne, anlæg til indvinding af energi, såsom vindmøller, solenergianlæg og biogasanlæg, og andre tekniske anlæg f.eks. til affaldsbehandling og varmeforsyning.

Fælles for de tekniske anlæg er, at de er vigtige for udviklingen i samfundet: Til f.eks. produktion af energi, flytning og håndtering af gods og affald, og til kommunikation. Samtidig er det anlæg, som potentielt kan påvirke omgivelserne ved både støj og ved deres visuelle fremtræden. Det er derfor vigtigt, at der sikres en god planlægning for nye anlæg, så hensynet til omkringboende, miljøet og landskabet opvejes ift. den samfundsnødvendige funktion, som disse anlæg skal varetage.