Rammebestemmelser for Bevaringsværdige bygninger

I den tidligere Nyborg kommune er der i 1994 udarbejdet kommuneatlas for alle bygninger opført før 1950. Bygninger med SAVE værdi 1, 2, 3, og 4 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er i alt 1.173 bygninger, hvoraf de 7 har SAVE-værdi 1, 24 SAVE-værdi 2, 361 SAVE-værdi 3 og 780 SAVE-værdi 4.

Der foreligger ikke kommuneatlas for de tidligere Ørbæk og Ullerslev kommuner, hvor den bevaringsværdige bebyggelse er registreret. Det er derfor byrådets mål, at der i den kulturarvsmasterplan for landdistrikterne, der udarbejdes i samarbejde med Østfyns Museer i 2021-22, foretages en registrering af de mest bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger i kommunen og en SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger her, så der foreligger et samlet overblik over kommunens bevaringsværdige bygninger.

Rammebestemmelser

De bygninger, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige (jf. nedenstående liste) må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18, stk. 1 og 2.

Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg. Bygninger i bevaringsværdige miljøer skal ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets særlige karakter. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger.

Vil du se om din ejendom er bevaringsværdig, kan du klikke på linket i boksen Eksterne links "Bevaringsværdi for bygninger i Nyborg" eller gennemgå nedenstående liste, der er opstillet i alfabetisk orden. De tre links i boksen Eksterne links kan bruges til at få udpeget de fredede og bevaringsværdige huse ved at søge på adresser - og til at få gode råd om vedligeholdelsen

Se i øvrigt kommuneplanens opslag om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Nedenstående liste viser alle de bygninger, der er udpegede som bevaringsværdige i kommuneplanen. Vær opmærksom på, at selvom en ejendom ikke optræder på listen kan den godt være udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan.

Adresse Bygningsnr. Postnummer Postdistrikt Bevaringsmæssig værdi
Adelgade 1 1 5800 Nyborg 2
Adelgade 1 3 5800 Nyborg 3
Adelgade 3 1 5800 Nyborg 3
Adelgade 5 1 5800 Nyborg 3
Adelgade 7 1 5800 Nyborg 3
Adelgade 9 1 5800 Nyborg 4
Aldershvilevej 10 1 5800 Nyborg 4
Aldershvilevej 29 1 5800 Nyborg 4
Aldershvilevej 53 1 5800 Nyborg 4
Andkær Strand 19 1 5800 Nyborg 4
Andkær Strand 5 1 5800 Nyborg 4
Andkær Strand 5 2 5800 Nyborg 4
Aunslev Kirkevej 1 1 5800 Nyborg 3
Aunslev Kirkevej 3 1 5800 Nyborg 3
Aunslev Kirkevej 5 2 5800 Nyborg 4
Avernakke 1 8 5800 Nyborg 4
Baggersgade 1 1 5800 Nyborg 4
Baggersgade 4 1 5800 Nyborg 4
Baggersgade 6 1 5800 Nyborg 4
Bakkevej 1 1 5800 Nyborg 4
Baunemosevej 18 1 5800 Nyborg 3
Baunemosevej 20 1 5800 Nyborg 3
Baunemosevej 7 1 5800 Nyborg 3
Baunemosevej 8 1 5800 Nyborg 4
Birchs Alle 1 1 5800 Nyborg 4
Birchs Alle 2 1 5800 Nyborg 4
Birchs Alle 3 1 5800 Nyborg 4
Birchs Alle 5 1 5800 Nyborg 3
Birkevej 15 1 5800 Nyborg 4
Birkevej 4 1 5800 Nyborg 4
Birkevej 7 1 5800 Nyborg 4
Birkhovedvej 12 1 5800 Nyborg 4
Birkhovedvej 16 1 5800 Nyborg 4
Birkhovedvej 8 1 5800 Nyborg 3
Blankenborgvænget 1 10 5800 Nyborg 4
Blegdamsgade 10 1 5800 Nyborg 4
Blegdamsgade 11 1 5800 Nyborg 4
Blegdamsgade 12 1 5800 Nyborg 3
Blegdamsgade 14 1 5800 Nyborg 3
Blegdamsgade 14A 2 5800 Nyborg 3
Blegdamsgade 2A 1 5800 Nyborg 3
Blegdamsgade 4 1 5800 Nyborg 3
Blegdamsgade 4 2 5800 Nyborg 4
Blegdamsgade 6 4 5800 Nyborg 4
Blegdamsgade 6 5 5800 Nyborg 4
Blegdamsgade 7 1 5800 Nyborg 3
Blegdamsgade 7B 2 5800 Nyborg 3
Boesensgade 16 1 5800 Nyborg 4
Bredahlsgade 11 1 5800 Nyborg 4
Bredahlsgade 16 1 5800 Nyborg 4
Bredahlsgade 17 1 5800 Nyborg 4
Bredahlsgade 20 1 5800 Nyborg 4
Bredahlsgade 26 1 5800 Nyborg 3
Bredahlsgade 9 1 5800 Nyborg 4
Bryggerivej 1 1 5800 Nyborg 4
Brændeskovvej 12 1 5800 Nyborg 4
Brændeskovvej 12 2 5800 Nyborg 4
Brændeskovvej 12 3 5800 Nyborg 4
Brændeskovvej 12A 4 5800 Nyborg 4
Brændeskovvej 2 1 5800 Nyborg 4
Brændeskovvej 48 1 5800 Nyborg 3
Bygaden 1 1 5800 Nyborg 3
Bygaden 12 1 5800 Nyborg 3
Bygaden 14 1 5800 Nyborg 4
Bygaden 2 1 5800 Nyborg 3
Bygaden 3 1 5800 Nyborg 3
Bygaden 4 1 5800 Nyborg 4
Bygaden 6 1 5800 Nyborg 3
Bystævnet 10 2 5800 Nyborg 4
Bystævnet 10 3 5800 Nyborg 4
Bystævnet 10 4 5800 Nyborg 4
Bystævnet 10 5 5800 Nyborg 4
Bystævnet 10 9 5800 Nyborg 4
Bystævnet 12 1 5800 Nyborg 4
Bystævnet 12 3 5800 Nyborg 4
Bystævnet 13 1 5800 Nyborg 4
Bystævnet 16 1 5800 Nyborg 4
Bystævnet 25 1 5800 Nyborg 4
Bystævnet 4 2 5800 Nyborg 4
Byvej 1 2 5800 Nyborg 4
Byvej 2 1 5800 Nyborg 4
Byvej 4 1 5800 Nyborg 4
Byvej 5 1 5800 Nyborg 3
Byvej 5 2 5800 Nyborg 3
Byvej 5 3 5800 Nyborg 3
Byvej 5 4 5800 Nyborg 3
Byvej 5 5 5800 Nyborg 3
Byvej 9 1 5800 Nyborg 3
Byvej 9 2 5800 Nyborg 3
Byvej 9 5 5800 Nyborg 3
Byvej 9 7 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 100 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 104A 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 112 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 114 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 116 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 132A 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 26 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 33 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 35 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 39 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 49 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 53 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 64 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 66 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 68 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 73 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 77 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 79 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 81 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 88 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 91 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 92A 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 92A 2 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 92A 4 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 92A 6 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 93A 1 5800 Nyborg 4
Bøjdenvej 95 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 96 1 5800 Nyborg 3
Bøjdenvej 98 1 5800 Nyborg 3
Børge Jensens Plads 3 1 5800 Nyborg 3
Carlsmindevej 9 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 10 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 109 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 111 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 113 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 12 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 14 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 18 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 35 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 37 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 52 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 54 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 62A 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 62B 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 62C 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 78 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 8 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 80 1 5800 Nyborg 3
Christianslundsvej 82 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 84 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 86 1 5800 Nyborg 4
Christianslundsvej 88 1 5800 Nyborg 3
Drejet 3 1 5800 Nyborg 4
Drejet 46 1 5800 Nyborg 3
Drejet 56 1 5800 Nyborg 3
Drejet 70 1 5800 Nyborg 4
Drejet 72 1 5800 Nyborg 4
Drejet 80 1 5800 Nyborg 4
Drejet 84 1 5800 Nyborg 3
Drejet 90 1 5800 Nyborg 3
Dronningensvej 15 1 5800 Nyborg 3
Dronningensvej 18 1 5800 Nyborg 4
Dronningensvej 8 1 5800 Nyborg 4
Duensvænge 13 19 5800 Nyborg 3
Duensvænge 15 1 5800 Nyborg 4
Duensvænge 2 1 5800 Nyborg 2
Duensvænge 2 8 5800 Nyborg 2
Duensvænge 2 9 5800 Nyborg 2
Duensvænge 2 10 5800 Nyborg 2
Duensvænge 2 11 5800 Nyborg 2
Duensvænge 2 12 5800 Nyborg 2
Duensvænge 3 4 5800 Nyborg 3
Duensvænge 51 1 5800 Nyborg 3
Duensvænge 51 10 5800 Nyborg 4
Duensvænge 53 8 5800 Nyborg 3
Duensvænge 57 7 5800 Nyborg 3
Duensvænge 59 6 5800 Nyborg 3
Duensvænge 61 5 5800 Nyborg 3
Duensvænge 63 9 5800 Nyborg 3
Dybbølsgade 3 1 5800 Nyborg 3
Dybbølsgade 5 1 5800 Nyborg 3
Dybbølsgade 6 1 5800 Nyborg 3
Dybbølsgade 8 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 10 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 102 4 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 102 5 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 102 6 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 109 2 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 113 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 113 2 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 113B 3 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 12 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 13 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 15 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 23 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 26 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 27 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 29 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 4 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 41 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 42 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 45 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 47 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 49 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 51 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 54 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 65 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 67 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 78 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 82 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 84 2 5800 Nyborg 2
Dyrehavevej 84 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 84 3 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 84 4 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 87 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 88 8 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 88 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevej 90 1 5800 Nyborg 3
Dyrehavevej 94 1 5800 Nyborg 4
Dyrehavevænget 4 1 5800 Nyborg 3
Ellebækgårdsvej 13 1 5800 Nyborg 4
Elmevej 3 1 5800 Nyborg 4
Enghavevej 1 1 5800 Nyborg 4
Enghavevej 2 1 5800 Nyborg 3
Enghavevej 4 1 5800 Nyborg 3
Falkevej 1 1 5800 Nyborg 4
Ferritslevvej 20 1 5800 Nyborg 4
Ferritslevvej 35 1 5800 Nyborg 4
Fjordbakken 7 1 5800 Nyborg 4
Fjordvej 28 1 5800 Nyborg 4
Fjordvej 3 1 5800 Nyborg 4
Fjordvej 38 1 5800 Nyborg 4
Fjordvej 40 1 5800 Nyborg 4
Fredensgade 3 1 5800 Nyborg 4
Fredensgade 5 1 5800 Nyborg 4
Frisengårdsvej 63 3 5800 Nyborg 4
Frisengårdsvej 7 1 5800 Nyborg 3
Frisengårdsvej 75 4 5800 Nyborg 4
Frisengårdsvej 87 3 5800 Nyborg 4
Fynsvej 60 1 5800 Nyborg 4
Fynsvej 60 2 5800 Nyborg 4
Fynsvej 60 3 5800 Nyborg 4
Fynsvej 60 4 5800 Nyborg 4
Fynsvej 60 5 5800 Nyborg 4
Fynsvej 60 6 5800 Nyborg 4
Fyrvej 1 3 5800 Nyborg 3
Fyrvej 1 4 5800 Nyborg 3
Fyrvej 1 1 5800 Nyborg 4
Fyrvej 1A 2 5800 Nyborg 4
Gartnergade 8 1 5800 Nyborg 4
Gartnervej 5 1 5800 Nyborg 4
Gartnervej 7 1 5800 Nyborg 4
Gasværksvej 2 1 5800 Nyborg 3
Gasværksvej 2A 2 5800 Nyborg 4
Gasværksvej 6 3 5800 Nyborg 4
Gasværksvej 6 5 5800 Nyborg 4
Gl. Torv 2 1 5800 Nyborg 3
Gl. Vindingevej 12 1 5800 Nyborg 4
Gl. Vindingevej 14 1 5800 Nyborg 4
Gl. Vindingevej 19 1 5800 Nyborg 3
Gl. Vindingevej 2 1 5800 Nyborg 3
Gl. Vindingevej 23 1 5800 Nyborg 4
Gl. Vindingevej 3 1 5800 Nyborg 4
Gl. Vindingevej 4 1 5800 Nyborg 4
Glorupvej 16 1 5853 Ørbæk 3
Glorupvej 16 2 5853 Ørbæk 4
Glorupvej 16 3 5853 Ørbæk 4
Glorupvej 16 4 5853 Ørbæk 4
Glorupvej 3 1 5853 Ørbæk 3
Glorupvej 3 2 5853 Ørbæk 3
Glorupvej 4 1 5853 Ørbæk 4
Gormsvej 11 1 5800 Nyborg 4
Gormsvej 19 1 5800 Nyborg 4
Gormsvej 7 1 5800 Nyborg 4
Gormsvej 9 1 5800 Nyborg 4
Grejsdalen 18 7 5800 Nyborg 3
Grønholtvej 1 1 5800 Nyborg 4
Gyden 3 1 5853 Ørbæk 3
Gyden 3 2 5853 Ørbæk 3
Havnegade 18 1 5800 Nyborg 4
Havnegade 2 1 5800 Nyborg 3
Havnegade 20 1 5800 Nyborg 4
Havnegade 24 1 5800 Nyborg 4
Havnegade 2A 1 5800 Nyborg 4
Havnegade 30 1 5800 Nyborg 4
Havnegade 4 1 5800 Nyborg 3
Havnegade 6 1 5800 Nyborg 3
Hedehavegyden 1 1 5800 Nyborg 4
Hesselgade 5 1 5800 Nyborg 4
Hesselgade 9 1 5800 Nyborg 4
Hesselvænget 4 1 5800 Nyborg 3
Hjejlevej 101E 2 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 142 1 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 142 2 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 142 3 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 66 1 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 66 3 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 66 4 5800 Nyborg 4
Hjulbyvej 66 7 5800 Nyborg 4
Holckenhavn 1 1 5800 Nyborg 1
Holckenhavn 1 2 5800 Nyborg 3
Holckenhavn 4 3 5800 Nyborg 3
Holmen 1 1 5800 Nyborg 4
Holmen 3 1 5800 Nyborg 4
Holmens Boulevard 11 1 5800 Nyborg 3
Holmens Boulevard 13 2 5800 Nyborg 3
Holms Alle 4 1 5800 Nyborg 4
Hovgyden 15 1 5800 Nyborg 4
Hovgyden 40 6 5800 Nyborg 4
Hulvejen 32A 1 5853 Ørbæk 3
Humlevænget 11 1 5800 Nyborg 3
Humlevænget 16 1 5800 Nyborg 4
Humlevænget 26 1 5800 Nyborg 4
Humlevænget 28 1 5800 Nyborg 4
Humlevænget 30 1 5800 Nyborg 4
Humlevænget 5 1 5800 Nyborg 4
Huslodderne 9 2 5853 Ørbæk 3
Huslodderne 9 1 5853 Ørbæk 4
Idavej 2 1 5800 Nyborg 4
Jernbanegade 16 1 5800 Nyborg 4
Jernbanegade 3 1 5800 Nyborg 4
Jernbanegade 5 1 5800 Nyborg 4
Juelsbergvej 11 1 5800 Nyborg 1
Juelsbergvej 11 9 5800 Nyborg 2
Juelsbergvej 11 7 5800 Nyborg 3
Juelsbergvej 11 8 5800 Nyborg 3
Juelsbergvej 11B 2 5800 Nyborg 1
Juelsbergvej 11C 3 5800 Nyborg 1
Juelsbergvej 12 1 5800 Nyborg 4
Juelsbergvej 2 1 5800 Nyborg 4
Juelsbergvej 2 3 5800 Nyborg 4
Juelsbergvej 2 4 5800 Nyborg 4
Juelsbergvej 4 1 5800 Nyborg 3
Jydehaven 3 1 5540 Ullerslev 4
Jydeodden 4 1 5800 Nyborg 4
Kabinettet 17 1 5800 Nyborg 4
Kabinettet 22 1 5800 Nyborg 4
Kabinettet 3 1 5800 Nyborg 4
Kabinettet 3 2 5800 Nyborg 4
Kajbjergvej 24A 1 5871 Frørup 2
Kajbjergvej 24C 2 5871 Frørup 2
Kertemindevej 100 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 102 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 102 2 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 102 3 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 106 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 115 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 116 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 129 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 135 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 135 2 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 135 3 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 135 4 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 144 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 144 2 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 144 3 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 144 4 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 144 5 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 147 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 147 2 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 147 3 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 147 4 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 147 5 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 15 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 15 2 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 153 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 153 2 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 153 3 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 153 4 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 153 5 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 161 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 17 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 185 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 19 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 19 2 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 19 4 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 19 5 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 19 8 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 191 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 2 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 23 1 5800 Nyborg 3
Kertemindevej 27 1 5540 Ullerslev 3
Kertemindevej 29 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 33 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 33 2 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 55 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 6 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 73 1 5800 Nyborg 4
Kertemindevej 83 1 5800 Nyborg 3
Kgs. Bastionsvej 2 1 5800 Nyborg 4
Kgs. Bastionsvej 3 1 5800 Nyborg 3
Kgs. Bastionsvej 5 1 5800 Nyborg 4
Kgs. Bastionsvej 7 1 5800 Nyborg 4
Kildevænget 2 1 5800 Nyborg 4
Kildevænget 4 1 5800 Nyborg 4
Kirkegade 11 1 5800 Nyborg 3
Kirkegade 15 1 5800 Nyborg 3
Kirkegade 7 1 5800 Nyborg 3
Kirkegade 9 1 5800 Nyborg 4
Kissendrupvej 10 1 5800 Nyborg 4
Kissendrupvej 10A 27 5800 Nyborg 4
Kissendrupvej 10A 28 5800 Nyborg 4
Kissendrupvej 10A 30 5800 Nyborg 4
Kissendrupvej 15 1 5800 Nyborg 3
Kissendrupvej 15 2 5800 Nyborg 3
Kissendrupvej 18 3 5800 Nyborg 4
Kissendrupvej 27 1 5540 Ullerslev 4
Kissendrupvej 27 2 5540 Ullerslev 4
Kissendrupvej 40 1 5540 Ullerslev 4
Kissendrupvej 5 1 5800 Nyborg 3
Kissendrupvej 5 2 5800 Nyborg 3
Kissendrupvej 5 4 5800 Nyborg 3
Kjærsvej 2 1 5800 Nyborg 4
Kjærsvej 3 1 5800 Nyborg 4
Knudshovedvej 20 1 5800 Nyborg 4
Knudshovedvej 22 1 5800 Nyborg 4
Knudshovedvej 24 1 5800 Nyborg 4
Knudshovedvej 36 1 5800 Nyborg 4
Knudshovedvej 8 1 5800 Nyborg 4
Knudshovedvej 85 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 2 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 26 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 27 1 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 27 3 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 27 4 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 27 5 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 29 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 37 1 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 42 1 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 42A 2 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 44 1 5800 Nyborg 2
Kogsbøllevej 45 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 47 1 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 47 2 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 47 3 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 47 5 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 49 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 51 1 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 51 2 5800 Nyborg 3
Kogsbøllevej 52 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 52 2 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 52 3 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 55 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 6 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 61 1 5800 Nyborg 4
Kogsbøllevej 63 1 5800 Nyborg 3
Kokhaven 4 1 5800 Nyborg 4
Kokhaven 6 1 5800 Nyborg 3
Kokhaven 6 2 5800 Nyborg 3
Kokhaven 6 3 5800 Nyborg 3
Kokhaven 80 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 1 1 5800 Nyborg 2
Kongegade 12 1 5800 Nyborg 2
Kongegade 12 2 5800 Nyborg 3
Kongegade 12 3 5800 Nyborg 3
Kongegade 12 4 5800 Nyborg 3
Kongegade 16 1 5800 Nyborg 3
Kongegade 21 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 22A 1 5800 Nyborg 3
Kongegade 22C 2 5800 Nyborg 4
Kongegade 23 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 24 1 5800 Nyborg 2
Kongegade 27 3 5800 Nyborg 4
Kongegade 2A 1 5800 Nyborg 3
Kongegade 3 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 31 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 33 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 5 1 5800 Nyborg 4
Kongegade 8 1 5800 Nyborg 4
Korkendrupvej 14 1 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 15 1 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 15 2 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 15 4 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 17 1 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 17 2 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 20 1 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 20 2 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 20 3 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 24 1 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 3 2 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 3 6 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 32 1 5540 Ullerslev 4
Korkendrupvej 34 2 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 34 3 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 34 4 5540 Ullerslev 3
Korkendrupvej 34A 1 5540 Ullerslev 4
Korsbrødregade 2 2 5800 Nyborg 2
Korsbrødregade 4 1 5800 Nyborg 2
Korsgade 10 1 5800 Nyborg 4
Korsgade 10 2 5800 Nyborg 4
Korsgade 11 2 5800 Nyborg 4
Korsgade 13 1 5800 Nyborg 4
Korsgade 16 1 5800 Nyborg 4
Korsgade 18 1 5800 Nyborg 4
Korsgade 2 1 5800 Nyborg 3
Korsgade 4 1 5800 Nyborg 3
Korsgade 5 1 5800 Nyborg 4
Korsgade 6 2 5800 Nyborg 4
Korsgade 7 1 5800 Nyborg 4
Krogvænget 3 1 5800 Nyborg 3
Krogvænget 5 1 5800 Nyborg 4
Kronprinsensgade 1 1 5800 Nyborg 4
Kronprinsensgade 14 1 5800 Nyborg 4
Kronprinsensgade 16 1 5800 Nyborg 4
Kronprinsensgade 19 1 5800 Nyborg 4
Kronprinsensgade 34 1 5800 Nyborg 3
Kronprinsensgade 34 2 5800 Nyborg 3
Kystvej 1 1 5800 Nyborg 4
Kystvej 16 1 5800 Nyborg 4
Kystvej 18 1 5800 Nyborg 3
Lamdrupvej 103 1 5853 Ørbæk 4
Lamdrupvej 11 1 5800 Nyborg 3
Lamdrupvej 17 1 5800 Nyborg 4
Lamdrupvej 8 1 5800 Nyborg 4
Lamdrupvej 9 1 5800 Nyborg 3
Langelandsvej 16 1 5800 Nyborg 3
Lillemøllevej 11 1 5800 Nyborg 3
Lillemøllevej 2 1 5800 Nyborg 4
Lillemøllevej 5 1 5800 Nyborg 4
Lillemøllevej 5 2 5800 Nyborg 4
Lindealleen 1 1 5800 Nyborg 2
Lindenborgvej 4A 1 5800 Nyborg 3
Lindenborgvej 4B 2 5800 Nyborg 3
Lindenborgvej 6 1 5800 Nyborg 3
Lindevej 14 1 5800 Nyborg 4
Lindevej 16 1 5800 Nyborg 4
Lindevej 17 1 5800 Nyborg 4
Lindevej 22 1 5800 Nyborg 4
Lindevej 30 1 5800 Nyborg 4
Lindevej 4 1 5800 Nyborg 4
Ludvig Hansensvej 7 1 5800 Nyborg 4
Lysemosevej 9 1 5800 Nyborg 3
Margrethevej 12 1 5800 Nyborg 3
Margrethevej 14 1 5800 Nyborg 3
Margrethevej 16B 1 5800 Nyborg 3
Margrethevej 2 1 5800 Nyborg 4
Margrethevej 7 1 5800 Nyborg 4
Marienlystvej 4 1 5800 Nyborg 4
Marienlystvej 4 2 5800 Nyborg 4
Marienlystvej 8 1 5800 Nyborg 4
Marienlystvej 8 2 5800 Nyborg 4
Marienlystvej 8 4 5800 Nyborg 4
Mart. Rasmussensgade 5 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 11 2 5800 Nyborg 4
Mellemgade 12 1 5800 Nyborg 3
Mellemgade 16 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 18 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 20 4 5800 Nyborg 4
Mellemgade 22 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 22 2 5800 Nyborg 4
Mellemgade 23 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 24 1 5800 Nyborg 3
Mellemgade 29 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 31 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 33 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 4 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 5 1 5800 Nyborg 4
Mellemgade 8 3 5800 Nyborg 4
Musvågevej 22 1 5800 Nyborg 4
Møllebakken 1 3 5800 Nyborg 4
Møllegårdsvej 11 1 5800 Nyborg 3
Møllegårdsvej 11 2 5800 Nyborg 4
Møllegårdsvej 11 4 5800 Nyborg 4
Møllegårdsvej 11 5 5800 Nyborg 4
Møllegårdsvej 15 1 5800 Nyborg 4
Møllegårdsvej 2 1 5800 Nyborg 3
Møllegårdsvej 2 5 5800 Nyborg 4
Møllegårdsvej 25 1 5800 Nyborg 3
Møllegårdsvej 25 2 5800 Nyborg 3
Nederbyvej 10 1 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 11 2 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 11 3 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 13 1 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 14 1 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 15 1 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 15 2 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 18 2 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 22 1 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 22 2 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 22 3 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 22 4 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 22 5 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 9 1 5800 Nyborg 4
Nederbyvej 9 2 5800 Nyborg 4
Neptunvænget 8 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 2 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 20 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 20 2 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 23 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 25 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 27 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 27 2 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 27 3 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 3 1 5800 Nyborg 4
Nordenhusevej 34 1 5800 Nyborg 4
Nybrogade 3 1 5800 Nyborg 3
Nybrogade 4 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 1 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 10 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 10 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 11 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 11 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 12 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 12 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 13 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 13 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 14 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 14 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 15 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 15 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 16 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 16 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 17 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 17 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 18 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 18 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 19 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 19 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 20 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 20 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 21 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 21 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 22 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 22 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 23 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 23 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 24 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 24 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 25 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 25 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 26 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 26 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 27 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 27 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 28 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 28 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 29 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 29 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 3 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 3 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 30 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 30 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 4 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 4 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 5 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 5 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 6 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 6 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 6 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 7 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 7 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 8 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 8 2 5800 Nyborg 4
Nyenstad 9 1 5800 Nyborg 4
Nyenstad 9 2 5800 Nyborg 4
Nygade 3 1 5800 Nyborg 4
Nyhavevej 1 1 5800 Nyborg 4
Nyhavevej 1 4 5800 Nyborg 4
Nyhavevej 1 5 5800 Nyborg 4
Nyhavevej 3 1 5800 Nyborg 4
Nyhavevej 3 2 5800 Nyborg 4
Nyhavevej 4 1 5800 Nyborg 4
Nymarksvej 2 1 5800 Nyborg 4
Nymarksvej 22 1 5800 Nyborg 4
Nymarksvej 3 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 1 1 5800 Nyborg 2
Nørregade 10B 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 11 1 5800 Nyborg 3
Nørregade 12 1 5800 Nyborg 3
Nørregade 14 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 15 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 17 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 18 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 28 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 30 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 36 1 5800 Nyborg 3
Nørregade 37 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 5 1 5800 Nyborg 3
Nørregade 5 2 5800 Nyborg 3
Nørregade 5 3 5800 Nyborg 3
Nørregade 6 1 5800 Nyborg 4
Nørregade 7 8 5800 Nyborg 4
Nørregade 8 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 2 2 5800 Nyborg 3
Nørrevoldgade 24 4 5800 Nyborg 3
Nørrevoldgade 25 1 5800 Nyborg 3
Nørrevoldgade 33 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 35 1 5800 Nyborg 3
Nørrevoldgade 37 1 5800 Nyborg 3
Nørrevoldgade 39 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 43 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 45 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 49 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 51 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 53 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 55 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 57 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 58 1 5800 Nyborg 3
Nørrevoldgade 59 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 60 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 63 1 5800 Nyborg 2
Nørrevoldgade 64 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 74 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 80 1 5800 Nyborg 4
Nørrevoldgade 9 2 5800 Nyborg 3
Odensevej 1 3 5800 Nyborg 3
Odensevej 131 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 133 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 143 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 145 1 5800 Nyborg 3
Odensevej 145 2 5800 Nyborg 3
Odensevej 147 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 148A 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 159 1 5800 Nyborg 3
Odensevej 164 1 5800 Nyborg 3
Odensevej 53 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 56 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 69 1 5800 Nyborg 4
Odensevej 70 1 5800 Nyborg 3
Ole Suhrsgade 3 1 5800 Nyborg 4
Ole Suhrsgade 5 1 5800 Nyborg 4
Pilehaven 2 1 5800 Nyborg 3
Pilemosevej 1 1 5800 Nyborg 4
Pilevej 20 1 5800 Nyborg 4
Pilevænget 7 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 30 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 32 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 34 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 36 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 38 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 40 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 42 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 44 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 46 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 48 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 5 1 5800 Nyborg 3
Provst Hjortsvej 50 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 52 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 7 1 5800 Nyborg 3
Provst Hjortsvej 9A 1 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 9B 2 5800 Nyborg 4
Provst Hjortsvej 9D 1 5800 Nyborg 3
Provst Hjortsvej 9E 2 5800 Nyborg 3
Præstegårdsvej 1 4 5853 Ørbæk 4
Præstegårdsvej 2 1 5853 Ørbæk 4
Præstegårdsvej 2 2 5853 Ørbæk 4
Præstevænget 67 4 5800 Nyborg 4
Præstevænget 67 5 5800 Nyborg 4
Ravelinsvej 1A 2 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 31 1 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 31 2 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 31 3 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 31 4 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 32 2 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 32 3 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 47 2 5800 Nyborg 3
Regstrupvej 47 3 5800 Nyborg 3
Regstrupvej 47 1 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 49 1 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 49 2 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 49 3 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 49 4 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 55 2 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 55 3 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 71 1 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 71 2 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 71 3 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 71 6 5800 Nyborg 4
Regstrupvej 81 1 5800 Nyborg 4
Ringervej 4 1 5800 Nyborg 4
Rosildevænget 1 1 5800 Nyborg 4
Rosildevænget 5 1 5800 Nyborg 4
Rosildevænget 8M 1 5800 Nyborg 3
Rosildevænget 9 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevej 107 2 5800 Nyborg 3
Skaboeshusevej 140 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevej 150 1 5800 Nyborg 3
Skaboeshusevej 158 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevej 160 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevej 167 1 5800 Nyborg 3
Skaboeshusevænget 1 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevænget 10 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevænget 2 1 5800 Nyborg 3
Skaboeshusevænget 3 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevænget 4 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevænget 5 1 5800 Nyborg 4
Skaboeshusevænget 6 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 12 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 16 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 2 1 5800 Nyborg 3
Skalkendrupvej 2 3 5800 Nyborg 3
Skalkendrupvej 2 2 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 24 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 24 6 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 28 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 42 1 5800 Nyborg 3
Skalkendrupvej 42 2 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 42 3 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 5 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 6 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 7 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 72 1 5800 Nyborg 3
Skalkendrupvej 81 1 5800 Nyborg 3
Skalkendrupvej 84 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 87 1 5800 Nyborg 4
Skalkendrupvej 89 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 10 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 12 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 16 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 18 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 2 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 20 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 22 1 5800 Nyborg 4
Skippergade 24 1 5800 Nyborg 3
Skippergade 26 1 5800 Nyborg 3
Skippergade 26A 1 5800 Nyborg 3
Skippergade 28 1 5800 Nyborg 4
Skolebakken 13 1 5800 Nyborg 4
Skolevej 25 1 5800 Nyborg 4
Skolevej 25 2 5800 Nyborg 4
Skolevej 28 1 5800 Nyborg 4
Skovgyden 15 1 5800 Nyborg 3
Skovgyden 15 2 5800 Nyborg 4
Skovgyden 15 4 5800 Nyborg 4
Skovgyden 15 5 5800 Nyborg 4
Skovgyden 2 1 5800 Nyborg 3
Skovgyden 21 2 5800 Nyborg 3
Skovgyden 21 1 5800 Nyborg 4
Skovgyden 31 1 5800 Nyborg 4
Skovgyden 34 1 5800 Nyborg 3
Skovgyden 34 2 5800 Nyborg 3
Skovgyden 43 3 5800 Nyborg 4
Skovhusvej 7 1 5800 Nyborg 4
Skræddergyden 18 1 5800 Nyborg 4
Skræddergyden 19 1 5800 Nyborg 4
Skræddergyden 22 1 5800 Nyborg 4
Skræddergyden 24 1 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 30 1 5800 Nyborg 3
Slipshavnsvej 51 31 5800 Nyborg 3
Slipshavnsvej 512 32 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 513 1 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 513 4 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 513 5 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 513 12 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 513 13 5800 Nyborg 4
Slipshavnsvej 514 33 5800 Nyborg 4
Slotsgade 11 1 5800 Nyborg 2
Slotsgade 13 1 5800 Nyborg 3
Slotsgade 15 2 5800 Nyborg 3
Slotsgade 17 1 5800 Nyborg 3
Slotsgade 19 1 5800 Nyborg 3
Slotsgade 1A 1 5800 Nyborg 3
Slotsgade 1B 1 5800 Nyborg 3
Slotsgade 21 1 5800 Nyborg 4
Slotsgade 27 1 5800 Nyborg 4
Slotsgade 29 1 5800 Nyborg 4
Slotsgade 3 1 5800 Nyborg 4
Slotsgade 31 1 5800 Nyborg 4
Slotsgade 33A 1 5800 Nyborg 4
Slotsgade 36 4 5800 Nyborg 1
Slotsgade 37 3 5800 Nyborg 1
Slotsgade 7 1 5800 Nyborg 4
Smedevej 1 1 5800 Nyborg 4
Smedevej 9 7 5800 Nyborg 4
Sofienbergvej 1 1 5800 Nyborg 3
Solvænget 10 1 5800 Nyborg 4
Solvænget 12 1 5800 Nyborg 4
Solvænget 14 1 5800 Nyborg 4
Solvænget 2 1 5800 Nyborg 4
Solvænget 4 1 5800 Nyborg 4
Solvænget 6 1 5800 Nyborg 4
Solvænget 8 1 5800 Nyborg 4
Sommerbyen 26 1 5800 Nyborg 4
Sprotoften 17 1 5800 Nyborg 4
Sprotoften 1A 1 5800 Nyborg 4
Sprotoften 2 2 5800 Nyborg 4
Sprotoften 22 2 5800 Nyborg 4
Sprotoften 35 1 5800 Nyborg 4
Sprotoften 38 2 5800 Nyborg 4
Sprotoften 41 3 5800 Nyborg 4
Sprotoften 44 4 5800 Nyborg 4
Steensvej 1B 1 5800 Nyborg 3
Steensvej 9 1 5800 Nyborg 3
Stendamsgade 11 2 5800 Nyborg 3
Stendamsgade 11 3 5800 Nyborg 3
Stendamsgade 11 4 5800 Nyborg 3
Stendamsgade 12 1 5800 Nyborg 4
Stendamsgade 2 1 5800 Nyborg 4
Stendamsgade 4 1 5800 Nyborg 3
Stendamsgade 9 1 5800 Nyborg 3
Strandalleen 24 1 5800 Nyborg 4
Strandalleen 42 1 5800 Nyborg 4
Strandalleen 50 1 5800 Nyborg 3
Strandalleen 66 1 5800 Nyborg 3
Strandalleen 68 1 5800 Nyborg 4
Strandalleen 70 1 5800 Nyborg 4
Strandalleen 76 1 5800 Nyborg 4
Strandalleen 77 1 5800 Nyborg 3
Strandalleen 78 1 5800 Nyborg 4
Strandalleen 99 1 5800 Nyborg 3
Strandhavevej 1 1 5800 Nyborg 4
Strandhavevej 1 2 5800 Nyborg 4
Strandhavevej 1 3 5800 Nyborg 4
Strandhavevej 1 4 5800 Nyborg 4
Strandhavevej 19 1 5800 Nyborg 4
Strandløkkevej 2 1 5800 Nyborg 3
Strandløkkevej 3 1 5800 Nyborg 4
Strandløkkevej 5 1 5800 Nyborg 4
Strandløkkevej 5 2 5800 Nyborg 4
Strandskovvej 1 1 5800 Nyborg 3
Strandskovvej 25 1 5800 Nyborg 4
Strandskovvej 35 1 5800 Nyborg 4
Strandskovvej 35 2 5800 Nyborg 4
Strandskovvej 35 3 5800 Nyborg 4
Strandskovvej 41 1 5800 Nyborg 4
Strandskovvej 6 1 5800 Nyborg 3
Strandskovvej 8 1 5800 Nyborg 2
Strandtvedvej 3 1 5800 Nyborg 4
Strandtvedvej 7 1 5800 Nyborg 4
Strandtvedvej 7 2 5800 Nyborg 4
Strandtvedvej 7 3 5800 Nyborg 4
Strandtvedvej 7 4 5800 Nyborg 4
Strandvejen 1 1 5800 Nyborg 4
Strandvejen 18 1 5800 Nyborg 4
Strandvejen 23 1 5800 Nyborg 4
Strandvejen 38 1 5800 Nyborg 4
Strandvejen 40 1 5800 Nyborg 4
Strandvejen 6 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 10 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 10 2 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 10 3 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 10 4 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 10 6 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 13 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 15 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 15 3 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 16 1 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 16 2 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 16 3 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 17 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 19 1 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 19 3 5800 Nyborg 4
Sulkendrupvej 7 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 7 4 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 9 1 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 9 2 5800 Nyborg 3
Sulkendrupvej 9 3 5800 Nyborg 3
Svalehøjvej 12 1 5800 Nyborg 4
Svalehøjvej 2 1 5800 Nyborg 4
Svalehøjvej 2 2 5800 Nyborg 4
Svalehøjvej 2 3 5800 Nyborg 4
Svalehøjvej 2 4 5800 Nyborg 4
Svalevej 1 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 1 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 10 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 2 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 27 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 3 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 30 1 5800 Nyborg 3
Svanedamsgade 32 1 5800 Nyborg 4
Svanedamsgade 5 1 5800 Nyborg 3
Svendborgvej 100 1 5853 Ørbæk 3
Svendborgvej 2 1 5800 Nyborg 4
Svendborgvej 3 3 5800 Nyborg 3
Svendborgvej 3 4 5800 Nyborg 3
Svendborgvej 3 5 5800 Nyborg 3
Svendborgvej 5 1 5800 Nyborg 3
Svendborgvej 52 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 55 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 5B 2 5800 Nyborg 3
Svendborgvej 6 2 5800 Nyborg 4
Svendborgvej 6 3 5800 Nyborg 4
Svendborgvej 77 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 79 1 5853 Ørbæk 3
Svendborgvej 80 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 82 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 84 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 86 1 5853 Ørbæk 3
Svendborgvej 90 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 90 2 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 92 1 5853 Ørbæk 4
Svendborgvej 96 1 5853 Ørbæk 3
Svendborgvej 98 1 5853 Ørbæk 3
Sølystvej 18 1 5800 Nyborg 4
Sølystvej 19 1 5800 Nyborg 4
Sølystvej 23 1 5800 Nyborg 4
Sølystvej 25 1 5800 Nyborg 4
Sølystvej 5 1 5800 Nyborg 4
Søndergade 13 1 5800 Nyborg 4
Søndergade 18 1 5800 Nyborg 4
Teglgårdsvej 1 1 5800 Nyborg 4
Teglgårdsvej 10 1 5800 Nyborg 3
Teglgårdsvej 7 1 5800 Nyborg 3
Telegrafvej 1 1 5800 Nyborg 3
Telegrafvej 2 1 5800 Nyborg 3
Torvet 1 1 5800 Nyborg 2
Torvet 1 2 5800 Nyborg 3
Torvet 10 1 5800 Nyborg 3
Torvet 11 1 5800 Nyborg 3
Torvet 12 1 5800 Nyborg 2
Torvet 4 1 5800 Nyborg 3
Torvet 5 1 5800 Nyborg 3
Torvet 5 2 5800 Nyborg 4
Torvet 7 1 5800 Nyborg 4
Torvet 8 1 5800 Nyborg 3
Tunnelvej 12 1 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 18 1 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 18 2 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 18 3 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 20 1 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 22 1 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 22 2 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 3A 1 5800 Nyborg 4
Tunnelvej 7 1 5800 Nyborg 3
Tårnvej 13 1 5800 Nyborg 3
Vagtstien 2 1 5800 Nyborg 3
Vestergade 13 4 5800 Nyborg 3
Vestergade 15 3 5800 Nyborg 3
Vestergade 17 8 5800 Nyborg 4
Vestergade 3 1 5800 Nyborg 3
Vestergade 34 1 5800 Nyborg 4
Vestergade 4 1 5800 Nyborg 4
Vestergade 5 1 5800 Nyborg 3
Vestergade 7 1 5800 Nyborg 3
Vestergade 7 2 5800 Nyborg 4
Vestergade 7 4 5800 Nyborg 4
Vestergade 7 5 5800 Nyborg 4
Vesterhavnen 2 1 5800 Nyborg 3
Vestervoldgade 12 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 14 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 16 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 18 1 5800 Nyborg 3
Vestervoldgade 20 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 24 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 24 2 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 28 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 29 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 30 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 32 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 33 3 5800 Nyborg 3
Vestervoldgade 33 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 33A 2 5800 Nyborg 3
Vestervoldgade 35 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 4 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 45 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 47 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 6 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 7 1 5800 Nyborg 4
Vestervoldgade 8 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 1 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 13 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 18 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 25 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 27 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 29A 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 31 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 32A 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 34 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 35 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 36 2 5800 Nyborg 3
Vindingevej 36 3 5800 Nyborg 3
Vindingevej 36 4 5800 Nyborg 3
Vindingevej 36 9 5800 Nyborg 3
Vindingevej 36 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 36 5 5800 Nyborg 4
Vindingevej 36 10 5800 Nyborg 4
Vindingevej 36 12 5800 Nyborg 4
Vindingevej 38A 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 39 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 43 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 47 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 5 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 51 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 59 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 63 1 5800 Nyborg 3
Vindingevej 7 4 5800 Nyborg 1
Vindingevej 9 1 5800 Nyborg 4
Vindingevej 9A 1 5800 Nyborg 4
Vinkelvej 14 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 25 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 27 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 29 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 3 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 31 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 33 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 35 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 37 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 39 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 41 1 5800 Nyborg 4
Vognmandsvej 43 1 5800 Nyborg 4
Vægtergade 2 2 5800 Nyborg 4
Wilsonsgade 1 1 5800 Nyborg 4
Wilsonsgade 10 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 11 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 12 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 13 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 14 2 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 15 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 2 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 3 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 4 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 5 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 6 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 7 1 5800 Nyborg 3
Wilsonsgade 8 1 5800 Nyborg 4
Wilsonsgade 9 1 5800 Nyborg 3
Wørishøffersgade 10 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 11 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 12 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 13 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 14 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 15 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 16 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 17 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 18 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 19 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 2 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 20 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 3 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 4 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 5 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 6 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 7 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 8 1 5800 Nyborg 4
Wørishøffersgade 9 1 5800 Nyborg 4
Ørnevej 21 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 44 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 48A 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 50 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 52 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 53 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 54 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 61 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 62 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 65 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 67 1 5800 Nyborg 3
Østervoldgade 81 1 5800 Nyborg 4
Østervoldgade 83 1 5800 Nyborg 4
Østerø Strandvej 13 1 5800 Nyborg 3
Østerø Strandvej 14 1 5800 Nyborg 4
Østerøvej 113 1 5800 Nyborg 4
Østerøvej 44 1 5800 Nyborg 4
Østerøvej 46 1 5800 Nyborg 4
Østerøvej 5 1 5800 Nyborg 4
Østerøvej 63 1 5800 Nyborg 3
Østerøvej 7 1 5800 Nyborg 4
Østerøvej 91 1 5800 Nyborg 4
Åløkkevej 41 1 5800 Nyborg 3
Åløkkevej 41 2 5800 Nyborg 3
Åløkkevej 41 3 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 1 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 10 2 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 11 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 12 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 13 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 14 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 16 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 17 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 19 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 2 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 20 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 21 1 5800 Nyborg 4
Årsleffsgade 3 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 4 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 5 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 8 1 5800 Nyborg 3
Årsleffsgade 9 1 5800 Nyborg 3
Åskovvej 10 1 5800 Nyborg 4
Åskovvej 22 1 5800 Nyborg 4
Åskovvej 6 1 5800 Nyborg 4
Åskovvej 9 1 5800 Nyborg 4
Åvej 2 1 5800 Nyborg 3
Åvej 3 2 5800 Nyborg 4
Åvej 6B 1 5800 Nyborg 3
Åvej 7 1 5800 Nyborg 3
Åvej 7 3 5800 Nyborg 3
Åvej 8 1 5800 Nyborg 3