30.T.8 - Sentved, område til vindmøller

30.T.8

10651470

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sentved, område til vindmøller

 • Plannummer

  30.T.8

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • MegaWatt der er planlagt for indenfor et vindmølleområde

  2700

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Mulig vindmølleplacering.

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale vindmøllehøjde er sat til 80 m.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes lokalplan og miljøvurdering før anlæg.

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget