1.B.4 - Nyborg, Frisengårdsvej m.m. åben-lav

1.B.4

10651224

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Frisengårdsvej m.m. åben-lav

 • Plannummer

  1.B.4

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning i tilknytning til eksisterende butikstorv.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav

 • Specifik anvendelse

  Butikker til lokalområdets forsyning, Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget