1.B.49 - Nyborg, boliger ved Vestergade og Hyrdegyden

1.B.49

10651238

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, boliger ved Vestergade og Hyrdegyden

 • Plannummer

  1.B.49

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligbebyggelse i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

 • Bebyggelsens omfang

  I detailplanlægningen af området skal der sikres en variation i bebyggelsen, så der mellem delområder arbejdes med variation i arkitektoniske udtryk, volumen, boligtyper mv.

 • Opholdsarealer

  Områdets indretning herunder grønne arealer skal planlægges, så der skabes en visuel/ landskabelig sammenhæng med kirkegårdens arkitektonisk gennemarbejdede haveplan, der er at betragte som en art forhave til boligbebyggelsens areal.

 • Miljø

  Området skal skærmes mod støj fra jernbanen nord for området.

 • Trafik

  Der skal sikres stiadgang til tilstødende områder, herunder kirkegården, Sprotoften og handelsområdet ved Vestergade ’Nyborg Jern’.

 • Særlige bestemmelser

  Området kan ikke lokalplanlægges før ¾ af området ved "Strandhøjen" er udbygget.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst