1.B.51 - Nyborg, botilbuddene Skovhuse og Skærehaven

1.B.51

10651240

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, botilbuddene Skovhuse og Skærehaven

 • Plannummer

  1.B.51

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligbebyggelse i form af botilbud inkl. fællesfaciliteter og personale og administrationsfaciliteter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området forbliver i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget