1.E.12 - Nyborg, Erhvervsområde Vest

1.E.12

10651265

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde Vest

 • Plannummer

  1.E.12

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  6

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse mod Hjulbyvej og Fynsvej skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Der må ikke være udendørs oplag og parkeringsarealer mod disse veje. Begrænsede dele som skorstene eller lignende enkeltdele af en bygning kan gives en større højde end 12 m, såfremt det er nødvendigt af hensyn til produktion, miljø eller lignende.

 • Miljø

  Området skal zoneres så de mest miljøbelastende erhverv placeres i centrum af området og de mindre miljøbelastende virksomheder mod naboområderne. Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter inden for rammeområdet.

 • Specifik anvendelse

  Tung industri

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget