1.R.27 - Nyborg, rekreativt område ved Vestergade og Hyrdegyden

1.R.27

10651323

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, rekreativt område ved Vestergade og Hyrdegyden

 • Plannummer

  1.R.27

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes som grønt område med afskærmende beplantning samt evt. med bebyggelse i form af mindre bygninger til understøttelse af anvendelsen til rekreativt formål. Der må desuden opføres et teknisk anlæg til støjafskærmning af det bagvedliggende boligområde ift. jernbanen.

 • Miljø

  Området kan ikke fungere som fri- og opholdsareal med mindre det kan godtgøres, at det ikke er støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik- og jernbanestøj.

 • Specifik anvendelse

  Tekniske anlæg, Beplantning, Nærrekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget