2.B.10 - Ullerslev, Nyt boligområde vest for Kertemindevej

2.B.10

10651377

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Nyt boligområde vest for Kertemindevej

 • Plannummer

  2.B.10

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent åben-lav max 30 og 40 tæt-lav under et for storparceller. Bebyggelsen skal orienteres i forhold til udsigt, lys- og skygge samt trafikstøj. Arkitektonisk kvalitet sikres. Sikring af funktioner til styrkelse af socialt fællesskab.

 • Opholdsarealer

  Der skal udlægges grønne områder, stier og aktivitetspladser.

 • Miljø

  Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der stilles særlige krav til placering og anvendelse af bebyggelse samt valg af materialer og forbud mod brug af gift i området.

 • Trafik

  Der skal etableres reakreativt stisystem i området, som tilsluttes trafiksti langs Kertemindevej.

 • Særlige bestemmelser

  Arealer inden §3 områder og beskyttelseszoner skal friholdes for bebyggelse og integreres i helhedsplanen for boligbebyggelserne som en del af områdets fælles friareal.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget