2.O.2 - Ullerslev, Kaliffenlund

2.O.2

10651395

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Kaliffenlund

 • Plannummer

  2.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Fritids- og friluftsaktiviteter.

 • Områdets anvendelse

  Fritidsområde til klubber, kolonihaver m.m.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet fra vandløb ved ekstrem afstrømning. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved ekstrem afstrømning evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner, Øvrige ferie- og fritidsformål

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget