2.R.4 - Ullerslev, naturområde ved Kertemindevej - øst

2.R.4

10651403

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, naturområde ved Kertemindevej - øst

 • Plannummer

  2.R.4

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må anvendes til offentligt tilgængeligt naturområde med rekreativ værdi med mulighed for skovrejsning.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres mindre bebyggelse til understøttelse af områdets anvendelse til natur- og rekreative formål, f.eks. skur til opbevaring, shelters, bålhytter, udkigstårn og lignende. Bebyggelse må ikke placeres nærmere områder udlagt til boligformål end 100 m og må ikke placeres inden for områder med beskyttet natur.

 • Trafik

  Der skal sikres sammenhæng med eksisterende og planlagte stier omkring området, herunder til eksisterende natur og boligområder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området forbliver i landzone.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget